LES PRODUITS

Jenka Maxi - Quartz Strawberry
Jenka Maxi - Quartz Strawberry

Jenka Maxi - Quartz Strawberry

78.00€
Jenka Mini - Iolite Bleu
Jenka Mini - Iolite Bleu

Jenka Mini - Iolite Bleu

62.00€
Jenka Mini - Pierre de Lune orange
Jenka Mini - Pierre de Lune orange

Jenka Mini - Pierre de Lune orange

62.00€
Junie Pierre de Lune orange
Junie Pierre de Lune orange

Junie Pierre de Lune orange

86.00€
Junie Iolite
Junie Iolite

Junie Iolite

86.00€
Junie Quartz Strawberry
Junie Quartz Strawberry

Junie Quartz Strawberry

86.00€
Junie Amethyste
Junie Amethyste

Junie Amethyste

86.00€
Hulya Pierre de lune orange
Hulya Pierre de lune orange

Hulya Pierre de lune orange

98.00€
Hulya Iolite
Hulya Iolite

Hulya Iolite

98.00€
Hulya Quartz Strawberry
Hulya Quartz Strawberry
Hulya Quartz Strawberry

Hulya Quartz Strawberry

98.00€
Hulya Amethyste
Hulya Amethyste
Hulya Amethyste

Hulya Amethyste

98.00€
Tim Maman d'amour - Rhodonite
Tim Maman d'amour - Rhodonite

Tim Maman d'amour - Rhodonite

68.00€
Tim Maman d'amour - Labradorite
Tim Maman d'amour - Labradorite

Tim Maman d'amour - Labradorite

68.00€
Tim Maman d'amour - Aventurine
Tim Maman d'amour - Aventurine

Tim Maman d'amour - Aventurine

68.00€
Tim Maman d'amour - Onyx
Tim Maman d'amour - Onyx
Tim Maman d'amour - Onyx

Tim Maman d'amour - Onyx

68.00€
Tim Maman d'amour - Quartz
Tim Maman d'amour - Quartz

Tim Maman d'amour - Quartz

68.00€
Caly Noir
Caly Noir

Caly Noir

32.00€
Alya
Alya

Alya

34.00€

Back to the top